درباره ما

سازمان نظام پزشکی بجنورد
demo-attachment-45-Group-622
اهداف

تحقق ارزش‌های عالیه اسلام در امور پزشکی

پیشبرد و اصلاح امور پزشکی

ارتقای سطح دانش پزشکی

حمایت از حقوق بیماران

حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی

تنظیم روابط شاغلان حرف پزشکی با نهاد‌های دیگر

تعداد شعب

نظام پزشکی در تمام شهرستان‌ها بیش از سیصد هزار نفر عضو دارد که دارای سازمان نظام پزشکی مستقل است لذا هم اکنون در 220 شهر کشور نظام پزشکی دایر است که هر کدام آنها دارای هیئت مدیره منتخب که زیر نظر رییس کل و شورای عالی نظام پزشکی می باشند و در مجموع حدود 2860 نفر در سراسر کشور، به عنوان اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی مشغول به فعالیت هستند.

اهم اقدامات سازمان

پیگیری مشکلات اعضاء در ارتباط با سایر دستگاه‌های اجرایی (شهرداری ها، ادارات مالیات، سازمان‌های بیمه‌گر و.…

صدور مجوز تبلیغات پزشکی

پایش و نظارت بر تبلیغات پزشکی در رسانه‌ها

صدور و تمدید پروانه مطب اعضاء

مشارکت فعال و کارشناسی در تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی

اعضای هییت مدیره نظام پزشکی بجنورددوره هشتم

نام و نام خانوادگی

سمت

دکترمحمدحسین انصاری مود  

ریاست

دکتر مجید اسماعیل نیا

معاونت رفاهی

دکترسیدمحسن حسین زاده

معاونت انتظامی

دکتر آرش شمشیریان

معاونت آموزشی

دکتررامین جبارایمانی

دادستان انتظامی

دکتررامتین جهانگیری

روابط عمومی

دکترتقی دولت ابادی

عضو هییت مدیره

دکترمحسن رعنایی

عضو هییت مدیره

دکترمحمدرضاصفدری

عضو هییت مدیره

دکترمجیدرنجبر

عضو هییت مدیره

دکترعلی طالقانی

عضو هییت مدیره

دکترابوذرعزیزی

عضو هییت مدیره

دکترمسعودشمشیریان

عضو هییت مدیره

دکترحسینعلی سلطانی

عضو هییت مدیره

دکترسعیدصدرمنش

عضو هییت مدیره

حامدرضایی

عضو هییت مدیره

زهره عباسی

عضو هییت مدیره

 

مهندس هادی ریحانی

مسئول اداری

قربان براتی

مسئول اداری

op_651699-POYZ5I-961

سجاد غلامپور

تولید محتوا
demo-attachment-45-Group-622
op_OG-1

نوید رستمی

مدیر عامل
op_10180

ساناز شریفی

طراح
op_476926-PGBXTI-42

مهدی محسنی

مدیر عامل